Konserten går som planlagt

Konserten med deLillos går som planlagt

Budskapet om terrorhandlingene i Oslo og på Utøya fredag har rystet oss alle dypt. Vår dypeste medfølelse går til alle de som er rammet av tragedien.

Etter nøye overveielse velger vi i Moringen, i samråd med deLillos, å følge oppfordringen fra regjering og politi om å ikke la samfunnet stoppe opp, men gjenoppta planlagte aktiviteter. Vi har derfor avgjort at konserten i Kolbjørnsvik i kveld blir arrangert som planlagt.

Vi vil presisere at vi har hatt samtaler med flere «eksperter» og signalene er entydige om at vi bør avvikle konserten som planlagt da det er bra å opprettholde felles møtesteder hvor vi kan ta vare på hverandre. Den samme avgjørelsen er tatt av konsertarrangører over det ganske land. Blant annet MoldeJazz med fler.

Mvh
Moringen
v/Knut, Thom, Lasse, Arvid og Espen