JubileumsQuiz på Moringen

Det blir en litt annerledes Vika-Quiz på Moringen torsdag 24. november. Velforeningen fyller nemlig 30 år, og quiz-kvelden vil noe bære preg av dette, både i form av pris, spørsmål og belønninger.

Velkommen alle sammen!