Vika-quiz høsten 2015

En liten påminnelse er vel på sin plass etter quiz-sommerferien. Datoene for høstens Quizer på moringen er:

Tors. 27. August – Klokken 19.oo
Tors. 24. September – Klokken 19.oo
Tors. 29. Oktober – Klokken 19.oo
Tors. 26. November – Klokken 19.oo
Tors. 10. Desember – Klokken 19.oo

Kom sammen, eller kom alene. Dette er en verdifulle sosiale kvelder i nærmiljøet som passer for de fleste.

VELKOMMEN

QuizMaster: Jan W. Elvebakk

quiznight