Kolbjørnsvik Vel

Bor du i Kolbjørnsvik?
Da er vi velforeningen for deg. Vi er et styre på 7 personer som arbeider for saker av allmenn interesse. Aktivitetslisten inneholder blant andre disse sakene:

* Nærmiljøannlegg/Sletta
* Reguleringsplaner/planuttalelser
* Forbedring av trafikale forhold
* Dugnad
* Kloakkutslipp og lukt fra pumpestasjon
* Grøtfester og juletrebrenning
* Vikaquiz
* Kystkulturdag
etc.

Har du saker du vil vi skal jobbe med?
Da må du ikke nøle med å ta kontakt. Kontaktifo. finner du på hjemmesiden til velforeningen. Hver vår tar vi runden til våre vel 450 husstander med informasjonsbrosjyre og giro. Løpende informasjon legger vi på hjemmesiden vår:

www.kolbjørnsvik.no

Vi er så heldig å få bo i en historisk perle. Den ønsker vi å ta vare på. Og vi ønsker at bomiljøet skal være godt og levende. Hjelp oss å få til det!